Nourishing by nature

Nourishing

by

nature

Onze purpose – nourishing by nature - staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. We kijken naar de wereld van vandaag maar onze blik is ook op de lange termijn gericht.

Betere voeding
voor de wereld

Voeden van de groeiende wereldbevolking


Optimaliseren van de
voedingswaarde van
zuivelproducten


Zorgen voor betaalbare voeding

Goede inkomsten
voor onze boeren

Een aantrekkelijke coöperatie voor leden-melkveehouders


Ondersteunen van melkveehouders
in Azië, Afrika en Oost-Europa


Bieden van perspectief aan
jonge melkveehouders

Nu en in de
toekomst

Investeren in duurzame langetermijngroei


Terugdringen van het
gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen


Positieve impact op boer,
maatschappij en planeet

Betere voeding
voor de wereld

Een gezond productaanbod, duidelijke productinformatie, continue verbetering van recepturen en ervoor zorgen dat zuivelproducten betaalbaar blijven om daarmee zoveel mogelijk mensen te voorzien van essentiële voedingsstoffen uit melk en meer mensen toegang geven tot voedsel: FrieslandCampina werkt aan betere voeding voor consumenten in de wereld.

Zuiveleiwitten

Voedingsstoffen uit melk zijn goed voor je botten en spieren. Proteïnen (eiwitten) in melk zijn belangrijk voor de opbouw en het onderhoud van je spieren, en calcium is nodig voor sterke botten. Zuivelproducten maken deel uit van een gezond voedingspatroon en kunnen een bijdrage leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking.

In 2020 voldeed 75% van de
productportfolio aan de FrieslandCampina Global Nutritional Standards 

Betere producten

Door verder te werken aan het verlagen van gehaltes van vet, zout en suiker maken we onze producten gezonder. 75 procent van de producten van FrieslandCampina voldoet, op basis van verkoopvolume, aan de Global Nutritional Standards (doel 2020: minimaal 70 procent). Sinds 2015 is dit percentage met 18 procentpunt toegenomen.

Ook streven we naar een goede balans in het aanbod van producten voor dagelijks gebruik en verwenproducten voor af en toe. Het is de bedoeling dat minimaal 70 procent van alle producten basisvoedingsmiddelen voor 'dagelijks gebruik’ geschikt zijn. In 2020 is het percentage ‘basisvoedingsmiddelen voor dagelijks gebruik’
78 procent (2019: 79 procent).

Toegankelijkheid van voedsel

Elke dag voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen is belangrijk. Helaas is dat niet voor iedereen haalbaar. Zo is een tekort aan jodium, vitamine A en ijzer een grote bedreiging voor vrouwen en kinderen in landen met lage inkomens. FrieslandCampina wil zuivel beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral voor mensen met een lage inkomens.

Gezond groeien

Goede inkomsten
voor onze boeren

De leden-melkveehouders van de coöperatie FrieslandCampina leveren melk aan de onderneming, die op haar beurt de melk verwerkt tot producten voor verschillende markten, wereldwijd. 

Een aantrekkelijke coöperatie

Door zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de geleverde melk, kan FrieslandCampina een maximale bijdrage leveren aan de inkomsten van de leden-melkveehouders en de continuïteit van hun melkveebedrijven. Vandaag en in de toekomst. Zo blijft FrieslandCampina aantrekkelijk voor de leden-melkveehouders en de toekomstige generaties.


Samen met de leden-melkveehouders beheersen we de gehele productieketen van gras tot glas. Hiermee onderscheiden en profileren we ons in onze afzetmarkten. Het ‘van-gras-tot-glas’- concept is van grote waarde voor veel van onze afnemers en creëert vertrouwen in FrieslandCampina als producent van kwalitatieve zuivelproducten.

Duurzame melkstromen

Duurzame melk loont. De vraag naar duurzamere en speciale melkstromen neemt toe. FrieslandCampina zet in op een verscheidenheid aan bijzondere, duurzame melkstromen om in te spelen op verschillende consumentenbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan biologische melk, VLOG-kaas en PlanetProof-zuivel. Leden-melkveehouders die zich hiervoor inspannen, krijgen een hogere beloning voor de door hen geleverde melk. 

In 2020 werden ruim 57.000 lokale melkveehouders in Nigeria, Vietnam, Thailand, Maleisië, Indonesië, Pakistan en Roemenië getraind via het DDP

Ondersteunen van melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa

FrieslandCampina heeft 150 jaar ervaring in de melkveehouderij en in de zuivelindustrie. Die ervaring levert een schat aan kennis op die wordt benut om melkveebedrijven in Azië, Afrika en Oost-Europa verder te ontwikkelen. Dat gebeurt via het Dairy Development Programme (DDP). Via dit programma worden melkveehouders ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van hun melk, bij het verhogen van de productiviteit per koe en bij het toegang verkrijgen tot de markt. Zowel leden-melkveehouders als speciale teams van medewerkers zetten zich in voor het DDP. 

Groei in Nigeria met Dairy Development

Nu en in de toekomst 

FrieslandCampina wil de groeiende wereldbevolking voorzien van van goede en betaalbare voeding, geproduceerd in balans met klimaat en natuur, en zo melkveehouders een duurzame basis geven voor het genereren van goede inkomsten. Met het duurzaamheids-programma Nourishing a better planet willen we een positieve bijdrage leveren voor boeren, de maatschappij en de planeet. We richten we ons hierbij op zes thema's:

Betere voeding
betaalbaar voor iedereen

We streven ernaar om altijd te voldoen aan de
FrieslandCampina Global Nutritional Standards
en om de toegang tot voeding voor lagere
inkomensgroepen/ landen te verbreden.

Betere inkomsten voor boeren

Ons doel is om altijd de hoogst mogelijke
prestatieprijs voor leden-melkveehouders te hebben en om in 2025 75.000 lokale  melkveehouders te trainen via het Dairy Development Programma.

In 2020 was 87,3 procent van de totale verpakkingsportfolio van FrieslandCampina recyclebaar

Beter klimaat
CO2-neutrale toekomst

FrieslandCampina zet zich in voor een CO2-neutrale keten: van gras tot glas. Dat
begint met het stap voor stap verminderen van CO2-uitstoot op de boerderij en in
de productie- en transportketen. Daarnaast wil FrieslandCampina het gebruik van
hernieuwbare energie substantieel vergroten, onder meer door een toename van het
aandeel op de boerderij opgewekte energie.

In 2030 willen we 40 procent CO2-equivalent
reduceren in (transport naar) productielocaties
en 33 procent bij leden-melkveebedrijven ten
opzichte van 2015.

Betere natuur
bevorderen biodiversiteit

Het behoud van flora en fauna (biodiversiteit) staat hoog op de agenda. Natuur is de motor van elk melkveebedrijf. Gewasgroei en melkproductie zijn afhankelijk van het natuurlijke ecosysteem en daarmee van biodiversiteit. De melkveehouders in Nederland beheren meer dan een derde van het platteland. Met de biodiversiteitsmonitor wordt de invloed van melkveebedrijven op hun
natuurlijke leefomgeving gemeten met indicatoren voor milieu, landgebruik en
natuur- en landschapsbeheer. 

Ambitie is om in 2050 een positieve biodiversiteitsimpact te hebben. In 2022 wil FrieslandCampina een wetenschappelijk ontwikkelde integrale score voor biodiversiteit op melkveebedrijven hebben ontwikkeld.


Betere verpakkingen
100% circulair

Verpakkingen houden onze zuivelproducten veilig en vers. Ze zorgen ervoor dat producten langer houdbaar blijven en dat we voedselverspilling beperken. Bij FrieslandCampina vinden we dat we verpakkingen duurzaam moeten zijn.

In 2025 moet 100% van onze verpakkingen
recyclebaar/herbruikbaar zijn en zal meer dan 99% van het afvalmateriaal moeten worden
hergebruikt.

Betere inkoop
100% duurzame grondstoffen

Voor het maken van zuivelproducten is niet alleen melk nodig, maar ook allerlei andere agrarische grondstoffen en verpakkingen. FrieslandCampina streeft ernaar in 2025 alleen nog landbouw-grondstoffen en papieren verpakkingen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Daarnaast wil FrieslandCampina dat 92 procent van de materialen herleidbaar is tot aan de bron.

2010-2020: klimaatneutraal gegroeid