Nourishing by nature

Nourishing

by

nature

Onze purpose – nourishing by nature - staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. We kijken naar de wereld van vandaag maar onze blik is ook op de lange termijn gericht.

Betere voeding
voor de wereld

Voeden van de groeiende wereldbevolking


Optimaliseren van de
voedingswaarde van
zuivelproducten


Zorgen voor betaalbare voeding

Goede inkomsten
voor onze boeren

Een aantrekkelijke coöperatie voor leden-melkveehouders


Ondersteunen van melkveehouders
in Azië, Afrika en Oost-Europa


Bieden van perspectief aan
jonge melkveehouders

Nu en in de
toekomst

Investeren in duurzame langetermijngroei


Klimaatneutraal groeien


Terugdringen van het
gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen

Betere voeding
voor de wereld

Een gezond productaanbod, duidelijke productinformatie, continue verbetering van recepturen en ervoor zorgen dat zuivelproducten betaalbaar blijven om daarmee zoveel mogelijk mensen te voorzien van essentiële voedingsstoffen uit melk en meer mensen toegang geven tot voedsel: FrieslandCampina werkt aan betere voeding voor consumenten in de wereld.

Gezond groeien

Voedingsstoffen uit melk zijn goed voor je botten en spieren. Proteïnen (eiwitten) in melk zijn belangrijk voor de opbouw en het onderhoud van je spieren, en calcium is nodig voor sterke botten. Zuivelproducten maken deel uit van een gezond voedingspatroon en kunnen een bijdrage leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking.

In 2019 voldeed 70% van de
productportfolio aan de FrieslandCampina Global Nutritional Standards 

Betere producten

In 2019 is het percentage gestegen naar 70 procent (2018: 66 procent), waarmee we het doel voor 2020 hebben gehaald. Dit betekent een groei van 13 procentpunt sinds 2015. In 2020 worden de Global Nutritional Standards geëvalueerd en waar nodig aangepast aan recente wetenschappelijke standaarden. Op basis daarvan worden opnieuw doelen vastgesteld.

Ook streven we naar een goede balans in het aanbod van producten voor dagelijks gebruik en verwenproducten voor af en toe. Het is de bedoeling dat minimaal 70 procent van alle producten basisvoedingsmiddelen voor 'dagelijks gebruik’ geschikt zijn. In 2019 is het percentage ‘basisvoedingsmiddelen voor dagelijks gebruik’
79 procent (2018: 80 procent).

Toegankelijkheid van voedsel

Elke dag voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen is belangrijk. Helaas is dat niet voor iedereen haalbaar. Zo is een tekort aan jodium, vitamine A en ijzer een grote bedreiging voor vrouwen en kinderen in landen met lage inkomens. FrieslandCampina wil zuivel beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral voor mensen met een lage inkomens.

Gezond groeien

Goede inkomsten
voor onze boeren

De leden-melkveehouders van de coöperatie FrieslandCampina leveren melk aan de onderneming, die op haar beurt de melk verwerkt tot producten voor verschillende markten, wereldwijd. 

Een aantrekkelijke coöperatie

Door zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de geleverde melk, kan FrieslandCampina een maximale bijdrage leveren aan de inkomsten van de leden-melkveehouders en de continuïteit van hun melkveebedrijven. Vandaag en in de toekomst. Zo blijft FrieslandCampina aantrekkelijk voor de leden-melkveehouders en de toekomstige generaties.


Samen met de leden-melkveehouders beheersen we de gehele productieketen van gras tot glas. Hiermee onderscheiden en profileren we ons in onze afzetmarkten. Het ‘van-gras-tot-glas’ concept is van grote waarde voor veel van onze afnemers en creëert vertrouwen in FrieslandCampina als producent van kwalitatieve zuivelproducten.

Duurzame melkstromen

Duurzame melk loont. De vraag naar duurzamere en speciale melkstromen neemt toe. FrieslandCampina zet in op een verscheidenheid aan bijzondere, duurzame melkstromen om in te spelen op verschillende consumentenbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan biologische melk, VLOG-kaas en PlanetProof-zuivel. Leden-melkveehouders die zich hiervoor inspannen, krijgen een hogere beloning voor de door hen geleverde melk. 

In 2019 werden bijna 80.000 lokale melkveehouders in Nigeria, Vietnam, Thailand, Maleisië, Indonesië, Pakistan en Roemenië getraind via het DDP

Ondersteunen van melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa

FrieslandCampina heeft bijna 150 jaar ervaring in de melkveehouderij en in de zuivelindustrie. Die ervaring levert een schat aan kennis op die wordt benut om melkveebedrijven in Azië, Afrika en Oost-Europa verder te ontwikkelen. Dat gebeurt via het Dairy Development Programme (DDP). Via dit programma worden melkveehouders ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van hun melk, bij het verhogen van de productiviteit per koe en bij het toegang verkrijgen tot de markt. Zowel leden-melkveehouders als speciale teams van medewerkers zetten zich in voor het DDP. 

Dairy Village Indonesia

Nu en in de toekomst 

Leiden met duurzaamheid: dat is een belangrijke opdracht die FrieslandCampina, coöperatie en onderneming, zichzelf stelt. De melkproductie in Nederland is heel efficiënt. 

Verkleinen van de ecologische voetafdruk

De broeikasgasuitstoot per kilogram melk is hier bijna de helft van het gemiddelde wereldwijd. Samen met leden-melkveehouders werken we aan de verdere verlaging van onze ecologische voetafdruk. Minder energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot zijn daar onderdeel van. 


Ook stimuleert FrieslandCampina inspanningen van leden-melkveehouders op het gebied van weidegang, biodiversiteit en dierenwelzijn en werkt de onderneming aan het terugdringen van het gebruik van natuurlijke bronnen, zoals water, grondstoffen en fossiele brandstoffen. 

Energie-efficiëntie

Sinds 2017 maakt FrieslandCampina gebruik van groene stroom. In 2019 bedroeg het aandeel groene stroom wereldwijd 94 procent en in Europa was dit 100 procent. 25 procent van alle groene stroom werd in 2019 bij de ledenmelkveehouders ingekocht.

In 2019 is FrieslandCampina gestart met onder meer energiebesparende technische en technologische procesinnovaties op diverse locaties waarmee de onderneming in drie jaar tijd minimaal 8 procent energie wil besparen. Dit verslagjaar daalde het energieverbruik met 3,8 procent naar 2,79 GJ/ton. Dit is te danken aan het afronden van een aantal projecten, continue
verbeterprogramma’s en het sluiten van de locaties in Gütersloh (Duitsland) en Jeddah (Saoedi-Arabië).

In 2019 paste 83 procent van de
leden-melkveehouders in Nederland een vorm van weidegang toe

Duurzame inkoop

Voor het maken van zuivelproducten is niet alleen melk nodig, maar ook allerlei andere agrarische grondstoffen en verpakkingen. In 2020 wil FrieslandCampina die alleen nog inkopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Agrarische grondstoffen die al (voor een deel) worden ingekocht van duurzaam beheerde bronnen zijn cacao, sojaolie, palmolie, kokosolie, rietsuiker, bietsuiker, zetmeel en papier voor verpakkingen.

Diergezondheid en dierenwelzijn 

Een goede verzorging van de koe draagt eraan bij dat een koe langer leeft, minder medicatie nodig heeft en goede melk geeft. Er wordt samengewerkt met erkende rundveedierenartsen. Het gebruik van antibiotica laat al jaren een dalende trend zien. 

Weidegang en biodiversiteit

Een koe in de wei is voor veel mensen onderdeel van het Nederlandse landschap. De leden-melkveehouders worden met een toeslag op de melkprijs gestimuleerd om hun koeien in de zomermaanden in de wei te laten lopen. 


Ook het behoud van flora en fauna (biodiversiteit) staat hoog op de agenda. De melkveehouders in Nederland beheren meer dan een derde van het platteland. Leden-melkveehouders van FrieslandCampina vinden het versterken van de biodiversiteit heel belangrijk. De leden-melkveehouders worden beloond voor het behoud van flora en fauna.

Melkveebedrijven als energieproducent